Objektif Limyè Lavi

Objectif Fondasyon Limyè Lavi 
se pou travay nou:

Timoun ak LambiI)  Amelyore kalite ledikasyon k ap bay nan peyi Dayiti.

II) Ede nan ogmante kantite moun ki konn li ak ekri.

III) Fasilite eksperyans ki kapab ede moun depase baryè kiltirel, ekonomik, sosyal, ….

IV) Mete tèt ansanm ak lòt enstitisyon pou elimine pratik restavèk la nan peyi a.

V) Kontribye nan mete ekilib pouvwa ant fanm ak gason nan sosyete a.

VI) Ede moun nan kominote pi defavorize amelyore kondisyon lavi yo.