Kèk Dokiman Enpòtan

woch nan dlo imaj

Wòch Nan Dlo Pa Konn Mizè Wòch Nan Solèy

Prensip travay Limyè Lavi 

Òganis deyò kominote a se wòch nan dlo. Malgre sa, yo ka jwe yon wòl nan chanjman. Se pou rezonn sa a Limyè Lavi chwazi etabli epi rete sou presip travay sa yo pandan lap travay ansanm ak kominote yo.
Klike isit pou gade dokiman prensipal sa:  
Woch Nan Dlo