Limyè Lavi: Nouvèl!

23 Janviye 2014 TRI-COUNTIES RAISE AWARENESS OF HUMAN TRAFFICKING WITH PROGRAMS
South Florida Times: Miami , Broward, Palm Beach, Breaking News & Weather at SFLTimes.com

21 Nov 2013: Prezantasyon Fondasyon Limyè Lavi nan Kongrè Etazini nan Tom Lantos Komisyon sou Dwa Moun
Testimony of Guerda Lexima Constant, Executive Director of Fondasyon Limyè Lavi, Haiti November 21, 2013 To the Tom Lantos Commission on Human Rights